Actele necesare pentru înscrierea la Facultatea de Teologie de la Roma

FTOUB Roma     FTOUB   Patriarhia Română    Episcopia Italiei    Documente    Avizier virtual FTOUB     Contact

- Diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2018) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. În cazul diplomelor eliberate în străinătate este necesară echivalarea în România de către CNRED!

- Certificatul de naştere, original şi copie, sau copie legalizată;

- Binecuvântarea chiriarhului în original;

- Cartea de identitate, în original şi copie, sau copie legalizată;

- Certificat de botez, în original, sau adeverință în original eliberată de preotul paroh;

- Adeverinţă medicală, în original, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

- Pentru persoanele care au absolvit o altă facultate sau frecventează actualmente cursurile altei facultăți: adeverinţă de la prima facultate din care să rezulte forma de finanţare;

- Trei fotografii tip buletin de identitate;

- Ordinul de plată - dovadă a achitării taxei de înscriere la examenul de admitere în contul UNIBUC (70 EUR);

- Ordinul de plată - dovadă a achitării taxei administrative pentru la examenul de admitere în contul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (100 EUR);

- Fişa de înscriere şi Anexa (formularul tip se primește și se completează pe loc, în momentul predării dosarelor).

 

Cerca

Apostolia

FTOUB Roma

 

Instagram

  LA MISSIONE DI SAN NICOLA

  LA MISSIONE DI SAN NICOLA

   

   
   

  Facebook

  5 X 1000

   

  I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

  Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

   

  Notizie dalla diocesi

  construimcatedrala.ro

   

  Nepsis

  NEPSIS

   
   

  Reportaje EORI

   
   

  Vi consigliamo

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   

   

   

   

  I giovani ortodossi

  Numero totale di visitatori

  11971581