Recenzie la: Olivier Clement, Întrebări asupra omului, ediţia a II-a, traducere şi note de Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale şi Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, Editura Apostolia, Editura Reîntregirea, Paris şi Alba-Iulia, 2019.

 

Recenzie de pr. dr. Maxim Morariu

 

            Olivier Clement a fost cu certitudine un om care a marcat istoria Ortodoxiei şi a contribuit la creşterea vizibilităţii ei în spaţiul francez. Prestigiul său are în spate profunda trăire a sentimentului religios și o operă teologică de mare profunzime, fundamentată pe Sfânta Scriptură şi tradiţia Bisericii. De aceea, nu este deloc surprinzătoare editarea şi reeditarea constantă a textelor sale, în diferite spaţii culturale, confesionale şi geografice.

            Între aceste reeditări se numără şi de curând apăruta ediţie secundă a frumosului volum intitulat Întrebări asupra omului, tradus de către Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale şi Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, ambii ucenici ai marelui teolog. Cel dintâi dintre traducători este şi cel care semnează cuvântul înainte (p. 7-8), dublat de un aşa-zis prolog (p. 9-14), al părintelui profesor Boris Bobrinskoy, ce conţine, în fapt, alocuţiunea rostită cu prilejul ceremoniei solemne de acordare a titlului de doctor în teologie de către Institutul Saint-Serge autorului avut în vedere, eveniment petrecut la data de 16 februarie 1997. Predoslovia traductorială este importantă nu doar datorită faptului că îl familiarizează pe cititorul aflat pentru prima dată în contact cu opera lui Olivier Clement cu contextul scrierilor sale, ci şi datorită modului în care Părintele Mitropolit Iosif reuşeşte să încadreze antologia de texte avute în vedere în contextul holistic al operei sale, arătând că gânditorul francez a făcut din taina persoanei umane un leit-motiv al cercetării sale teologice şi al propriei vieţi:

            "Admiraţia şi respectul profund pentru Profesorul Olovier Clement pleacă de la ceea ce el aprofundează de-a lungul vieţii sale şi numeşte misterul (taina) persoanei umane. Mi-am dat seama din lungile şi frumoasele sale cursuri de Teologie, Istorie a Bisericii sau Teologia Sfinţilor Părinţi, de importanţa pe care o are pentru creştinii şi societatea de astăzi, în general, faptul de a spune cine este omul, de a vorbi despre el cu multă pertinenţă, scoţând în evidenţă frumuseţea absolută dată omului de către Omul-Dumnezeu. Olivier Clement a avut pentru tot omul un respect imens, considerându-l după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi deci demn de toată cinstirea de care suntem capabili, pentru că Dumnezeu Însuşi i-a acordat omului toată cinstirea şi dragostea care pot veni de la El" (p. 7).

            Frumoasa antologie cu conţinut antropologic este apoi segmentată în nouă capitole mari. Ea debutează cu un text ce insistă asupra rolului pocăinţei (p. 15-32), în înţelegerea omului ca şi coroană a creaţiei, după care aduce în atenţie intens analizata temă a creării omului după "chipul lui Dumnezeu" (p. 33-52), prezentând aspecte precum originea trinitară a noţiunii de persoană, raportul dintre persoană şi fire, "riscul lui Dumnezeu" sau drumul de la chip la asemănare ca ideal al vieţii creştine. Cea de-a treia parte a demersului teologic (p. 53-72) prezintă omul, ce tocmai fusese definit prin intermediul relaţiei cu divinitatea, în contextul dimensiunii comunitare a fiinţei umane, pe care o defineşte ca fiind o formă de manifestare a iubirii.

            Capitolul al patrulea (p. 73-84) are apoi o conotaţie de-a dreptul isihastă, autorul vorbind aici despre "locul inimii". Antropologia este văzută în cheie pnevmatologică, iar abordarea trece dinspre teologia abstractă, utilă şi necesară, având o dimensiune prevalent estetică, înspre chestiunile practice. În aceeaşi notă se va menţine şi prezentarea din cel următor, intitulat "Destinul eros-ului" (p. 85-110), în cadrul căruia accentele vor cădea cu precădere pe valenţele antropologice ale vocaţiei monahale, în timp ce, în capitolul al şaselea (p. 111-130), cele expuse anterior vor fi reanalizate, de această dată prin prisma relaţiei cu divinitatea.

            Capitolul al şaptelea (p. 131-147) va fi cel care va prezenta omul într-un context cosmologic, mai puţin catehetic însă decât cel al unor autori patristici precum Fericitul Augustin, Sfântul Vasile cel Mare sau Sfântul Grigore de Nyssa, şi mai spiritualizat din perspectiva mesajului, în vreme ce penultima unitate tematică va insista asupra dimensiunii estetice a Ortodoxiei (p. 148-172), în cadrul căreia ipostaza antropologică are, nu doar în spaţiul iconic, ci şi în imagistica teologică, o valoare aparte. În încheiere, Olivier Clement se opreşte asupra "pietrei de poticnire" a antropologiei creştine, respectiv moartea (p. 173-187), oferind nu doar un eseu de o frumuseţe structurală şi de mesaj aparte, ci şi o corelare a antropologiei cu marile teme teologice şi plasarea ei în contextul eclesiologic, singurul în care se poate întrevedea soluţia la urmarea căderii protopărinţilor. Martoră a Învierii, Biserica este, în opinia lui, cea în care omul este chemat să preguste Împărăţia şi să ia contact cu nemurirea, prin lucrarea harului. De aceea, formulările metaforice nu lipsesc în descrierea acesteia. Iată, de exemplu, cum o prezintă teologul francez: "Şi aceasta este Biserica, în profunzimea-i sfântă: matriţă baptismală, potir euharistic, deschidere făcută de înviere pentru totdeauna, în acoperământul infernal al lumii căzute. Biserica – Taină a Celui înviat – este locul, şi singurul, în care, fără nici o separaţie, bucuria pascală, "Sărbătoarea sărbătorilor" şi biruinţa asupra morţii şi asupra iadului se oferă libertăţii noastre, pentru ca ea să devină creatoare şi să colaboreze la manifestarea definitivă a acestei biruinţe, la transfigurarea definitivă a istoriei şi a universului" (p. 178).

            Bine scrisă, complexă şi profundă, prezentată într-un limbaj ce ar putea fi considerat de-a dreptul "dezingambat" pentru teologia contemporană, lucrarea lui Olivier Clement se constituie într-un text antropologic fundamental, plasându-l, alături de teologi precum Panagiotis Nellas, în rândurile marilor oameni care au contribuit la crearea unui discurs suculent şi valid, ce a descoperit lumii bogăţia Ortodoxiei şi actualitatea ei. Datorită celor doi ierarhi, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Iosif şi Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan, ea este, pentru a doua oară, oferită publicului românesc, într-o haină elegantă, un limbaj plăcut şi atractiv, însoţită de scoliile şi notele editoriale şi micile comentarii, utile, ale traducătorilor. Datorită importanţei ei şi a actualităţii temei tratate, nu putem decât să semnalăm cu bucurie apariţia unui astfel de text şi să îl recomandăm călduros cititorilor care vor să descopere o faţă a Ortodoxiei academice, uşor diferită de cea cu care au fost obişnuiţi până acum.

 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Instagram

  Facebook

  5 X 1000

   

  I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

  Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

   

  Știri din viața Eparhiei

   

  Nepsis

  NEPSIS

   
   

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   Agenda creștinului 2020

  Calendar 2020 pentru familia ta

   

  Tinerii ortodocși

  Numărul total de vizitatori

  11905826