Întru această zi, istorisire din Limonar, despre un stareț, care a viețuit în peștera Botezătorului

Era un oarecare stareț, viețuind în mănăstirea lui ava Eustorghie, cu numele Ioan. Pe acesta, cel intre sfinți Ilie, patriarhul Ierusalimului, a voit a-l pune egumen intru aceeași mănăstire. Iar acela nu voia, zicând: "Voi merge în muntele Sinai pentru rugăciune." Dar patriarhul îl silea pe el cu multe cuvinte ca să rămână și după ce n-a putut nicidecum să-l înduplece, mai pe urma l-a slobozit, făgăduind el ca, după întoarcere, va primi egumenia. Și așa, sărutând pe patriarh, a ieșit în pustie, să meargă la muntele Sinai, luând cu sine și pe ucenicul sau. Deci, trecând el râul iordanului și depărtându-se cam o mila, iată l-au cuprins pe stareț frigurile și atât s-au întărit, cat nu putea merge mai departe și, aflând o peștera mica, a intrat într-însa ca să se odihnească puțin. Și în așa fel era ținut de friguri starețul, încât nu putea nici a se mișca; și a petrecut așa trei zile. Iar în noaptea următoare a văzut pe cineva, stand înaintea lui și zicându-i: "Spune-mi bătrânule, unde vrei să mergi?" I-a răspuns lui bătrânul: "In muntele Sinai". Și i-a zis lui: "Sa nu te duci de aici". Și, neputând a-l opri pe el, s-a dus de la dansul. Și petrecea starețul aprins și mai mult de foc. Iar intru a doua noapte, tot acela a stat înaintea starețului, în același chip, și a zis: "Pentru ce bătrânule, te necăjești? Asculta-mă pe mine, nu te duce aiurea, ci ramai aici". I-a grăit starețul: "Tu cine ești?" I-a răspuns lui cel ce se arătase: "Eu sunt Ioan Botezătorul și pentru aceea zic ție, să nu te duci de aici nicăieri, ca aceasta peștera mica este mai mare decât muntele Sinai, ca în aceasta a intrat de mai multe ori Domnul nostru Iisus Hristos, cercetându-mă pe mine. Făgăduiește-mi ca vei viețui aici și eu îndată sănătos te voi face".

Aceasta auzind, starețul, cu bucurie, s-a făgăduit a petrece în peștera și, vindecându-se îndată, a petrecut acolo toate zilele vieții sale. Iar peștera aceea starețul a făcut-o Biserica și a adunat frați. Și se numea locul acela Sapsas.

 

Întru această zi, cuvânt despre un preot care, botezând femei, se tulbura

 

Un oarecare monah, dintr-o mănăstire de obște, cu numele Conon, era și preot cu dregătoria, rânduit spre botezul celor ce veneau la dansul. Însă, când ungea femei cu Sfântul Mir, se smintea. Și pentru aceasta, voia să plece din viața de obște. Deci, când voia a se duce, a venit la dansul Sfântul Ioan Botezătorul, zicându-i: "Nu te duce, ca te voi ușura de războiul acela".

Și a venit odată o fecioara persana să se boteze; și era foarte îmbunătățită, dar atât de frumoasa încât preotul nu putea să-i ungă picioarele ei cu Sfântul Mir, așteptând ea o zi acolo. Și, auzind de dansa arhiepiscopul s-a minunat de neamul ei cel bun și voia s-o ia ca diaconița, dar acest lucru nu l-a voit fecioara. Iar preotul Conon și-a luat hainele sale și s-a dus, zicând: "De acum nu voi mai rămâne în locul acesta".

După ce s-a suit la munte, îndată l-a întâmpinat pe el Sfântul Ioan Botezătorul și cu glas liniștitor i-a zis: "Întoarce-te, preote, la mănăstirea ta, că iată te voi ușura pe tine de război". Atunci, preotul Conon a zis către dansul: "Sa mă crezi pe mine, Sfinte, ca nu mă voi întoarce. Ca de multe ori ai făgăduit ca mă vei ușura, și n-ai făcut aceasta". Deci, luându-l pe el Sfântul Ioan, l-a pus de și-a desfăcut hainele sale și cu semnul crucii l-a însemnat pe pieptul lui și i-a zis: "Sa mă crezi pe mine, preote, ca voiam ca să ai plata tu pentru războiul acesta, dar de vreme ce tu nu voiești, iată ca te-am ușurat de război, însă plata de acum nu vei avea din lupta aceasta". Și s-a întors preotul la mănăstire.

Iar ca mâine, botezând, a uns pe persana nicidecum simțind ca este femeie cu firea. Deci, a mai făcut și alți doisprezece ani, botezând și ungând, nici gând având pentru femei. Și așa s-a mutat cu pace. Dumnezeului nostru slava, acum și pururea și în vecii vecilor ! Amin.

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Instagram

  Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

  Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

   
   

  Facebook

  5 X 1000

   

  I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

  Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

   

  Știri din viața Eparhiei

   

  Nepsis

  NEPSIS

   
   

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   Agenda creștinului 2020

  Calendar 2020 pentru familia ta

   

   Calendarul Tuturor Sfinților 2020 

  Tinerii ortodocși

  Numărul total de vizitatori

  11971600