Întru această zi, cuvânt al Sfântului Evagrie, despre faptul de a nu judeca pe aproapele

Vezi vreun păcat mai greu, decât a judeca pe aproapele? Ce, dar, este mai greu decât acela? Ca așa îl urăște Dumnezeu și se întoarce de la unul ca acela, precum urăște cineva pe un vrăjmaș al sau. Deci, oare, nu suntem datori a ne cutremura și a ne teme? Ca știți ce s-a întâmplat starețului aceluia care, auzind de un frate de căzuse în desfrânare, zisese: "O, rău a făcut!". Oare, nu știți cat de înfricoșător grăiește de dansul în Pateric? Ca a adus Îngerul sufletul fratelui ce greșise și i-a zis lui: "Vezi, cel pe care l-ai osândit, a adormit. Deci, unde poruncești ca să-l pun? Intru împărăție sau la osândă?" Și, iarăși, a zis îngerul către starețul acela: "De vreme ce tu ești judecător drepților și păcătoșilor, spune, ce poruncești pentru acest smerit suflet? Oare, îl vei milui pe el sau chinurilor îl vei da?" Și așa, acel stareț se minuna și se înspăimânta de o hotărâre îngereasca, precum aceea. Și și-a petrecut cu supinuri și cu lacrimi cealaltă vreme a vieții sale și se ruga lui Dumnezeu cu mulțime de osteneli, ca să-l miluiască pentru păcatul acela. Și a căzut el cu fata să la picioarele Sfântului Înger și a luat iertăciune. Și, iarăși, i-a zis lui Îngerul: "Iată, ți-a arătat ție Dumnezeu ce este mai greu, adică, aceasta de a judeca pe fratele tău și niciodată, iarăși, să nu faci lucrul acesta. Iată, de acum iertat ești."

Și dintr-aceasta vreme, niciodată nu a încetat sufletul bătrânului dintr-un plâns ca acela, pana ce a murit. Apoi, ce vom lua noi, osândind pe aproapele? Ce, ni se cade noua, fiecăruia, fraților, a lua aminte de la noi înșine pentru ale noastre păcate. Ca, lui Dumnezeu unuia este cu putința a îndrepta sau a osândi, Celui ce știe așezarea fiecăruia și puterea, precum Acela singur știe. Ca în alt fel judeca pe episcop, într-alt fel pe domn și pe boier, în alt fel judeca pe egumen și în alt fel pe ucenic, în alt fel pe bătrân și în alt fel pe tânăr, în alt fel pe bolnav și în alt fel pe cel sănătos. Și cine va putea să știe acele judecăți ale Lui, fără numai El singur, Cel ce a făcut toate și știe toate?

 

Întru această zi, cuvânt de învățătură al lui Grigorie monahul: să nu ne lenevim la a noastră mântuire

 

Nu este de cuviința, fraților, să ne lenevim la a noastră mântuire, nici să trecem cu vederea vremea cea data noua spre pocăința, pe care, iarăși, a o mai dobândi, nu vom putea. Ca foarte de primejdie lucru este, celor ce nu se pocăiesc acum și aici. Sa ne pocăim, drept aceea, de păcatele noastre, pana ce nu ne ajunge pe noi moartea. Ca de acolo nu ne vom putea întoarce, de vreme ce nu este întoarcere de acolo, ci vom merge în pământul cel întunecat al întunericului celui veșnic, unde nu este lumina, nici viața pentru păcătoși. Drept aceea, acum să ne pocăim, o, fraților, ca pe Dumnezeu milostiv să-L facem către noi înșine și, să-I plăcem Lui prin fapte bune, prin post și rugăciune, prin milostenie și prin smerenie, prin curăție și prin iubirea de frați și prin pocăința, neîndeletnicindu-ne cu deșertăciunile veacului acestuia. Sa ne lepădam de răutățile lumești, să nu ne îmbrăcam, iarăși, cu patimile trupești, cu nesațiul și cu beția și cu pofta desfrânării, stricându-ne sufletul și trupul. Ca putina este vremea noastră aici. Pentru aceasta, să ne grijim de sufletele noastre și să căutam mântuirea noastră, să ne ostenim spre Dumnezeu, pentru păcatele noastre. Și nu, adică, astăzi să ne pocăim și să ne smerim, iar Maine să facem mai rele fapte. Ca cel ce se pocăiește de păcatele sale și, apoi, iarăși le face, ce sporește în pocăința să, întorcându-se de la dreptate la păcat? Sau cum va fi auzita rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu? Ca Dumnezeu gătește asupra lui mania Sa. Pentru ca, precum multa este mila Lui, așa sunt multe și certările Lui și pe fiecare, după faptele lui, îl judeca și fiecare, după faptele sale, afla. Fericit este omul cel ce poate face păcatul și nu-l face. Și amar de inima care cugeta în doua parți și de păcatul care umbla în doua cai. Ca Domnul pe cei cu un gând îi sălășluiește în casa Sa.

 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Instagram

  Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

  Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

   
   

  Facebook

  5 X 1000

   

  I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

  Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

   

  Știri din viața Eparhiei

   

  Nepsis

  NEPSIS

   
   

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   Agenda creștinului 2020

  Calendar 2020 pentru familia ta

   

   Calendarul Tuturor Sfinților 2020 

  Tinerii ortodocși

  Numărul total de vizitatori

  11976833