COMUNICAT DE PRESĂ

Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

Luni 06 ianuarie și marți 07 ianuarie  s-au desfăşurat la Roma lucrările Consiliului Eparhial şi respectiv ale Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În cadrul Consiliului Eparhial au fost prezentate Darea de Seamă a Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, Rapoartele de Activitate ale sectoarelor, Bilanțul Financiar, pe anul 2011 și Planul Financiar pe 2012.

Adunarea Eparhială a fost precedată de slujba de Te-Deum la care a asistat Preasfinţitul Părinte Siluan, împreună cu membrii clerici și mireni ai Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, reprezentând cele 156 de parohii, 32 de filii, 5 paraclise, 4 mănăstiri și 2 schituri de pe teritoriul celor 17 protopopiate (au fost prezenți sau reprezentanți, în ciuda condițiilor climatice vitrege, 430 din cei 468 de membri).

Membrii Adunării Eparhiale au luat act, cu mulțumire la Dumnezeu, de realizările deosebite înfăptuite în anul 2011, la mai puțin de patru ani de la începuturile episcopiei şi de la alcătuirea aparatului administrativ eparhial.

Evenimentul cel mai important din anul 2011 a fost recunoașterea Bisericii Ortodoxe Române a Italiei de către Statul Italian.

 

Dintre evenimentele din viața episcopiei amintim:

- s-au săvârșit 10.179 de  Botezuri și 1446 de Cununii

- s-au înființat a 22 de parohii și 3 paraclise; s-au primit 17 biserici sau spații de cult; s-au primit terenuri pentru construcție de biserici la 4 dintre parohii; s-au sfințit 6 altare sau iconostase de biserici

- s-a tipărit ediția din 2012 a Calendarului Tuturor Sfinților de peste an, și locurile din Italia unde pot fi cinstite moaștele lor, care cuprinde vieți de sfinți tămăduitori, îngrijită de obștea Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Roma

- s-au ținut conferințe, simpozioane, întruniri, congrese aniversări cu referire specială la Sfintele Taine a Botezului și a Cununiei

- s-a inițiat Programul de Formare Pastoral-Misionară Continuă pentru Clerul Minor și pentru mirenii care frecventează parohiile și mănăstirile din cadrul eparhiei.

 

Din activitatea Social Filantropică a Episcopiei amintim:

- s-au înființat următoarele diaconii, sub patronajul Sectorului Social al Episcopiei noastre:Diaconia „Sfântul Grigorie cel Mare”  - pentru SĂRACI ȘI PRIBEGI; Diaconia Sfântul Mare Mucenic Panteleimon”- pentru BOLNAVI; Diaconia „Sfintele Muceniţe Praxidia și Petronela” (ambele botezate de Sf Ap Petru, care cercetau pe cei din temnițe, îngrijindu-i și încurajându-i) – pentru ÎNCHISORI

- s-au trimis ajutoare către zone defavorizare din România (peste 25 de tone de haine și îmbrăcăminte și 2,5 de tone de alimente organizate în 30 de transporturi)

- s-au susținut, cu bursă lunară, peste 150 de copii din România și familiile lor.

 

Pentru anul 2012 s-a propus continuarea tuturor proiectelor începute în anul 2011, dar și alte proiecte cum ar fi:

- organizarea conferințelor preoțești, protopopiale și regionale precum și a intensificarea catehezelor pentru copii, tineri și adulți, conform planului cadru al Anului Omagial al Tainei Sfântului Maslu și a Ingrijirii Bolnavilor

- intensificarea misiunii printre românii ortodocși din Italia, printr-o pastorală de proximitate, prin reorganizarea protopopiatelor, în număr de 18 (dintre care 7 misionare), urmând organizarea pe regiuni a Italiei, și prin intermediul Misiunii „Sfântul Nicolae”, pentru românii din Basarabia și Bucovina de Nord

- intensificarea activității sociale pentru venirea în sprijinul celor săraci, a celor din închisori și a celor din spitale și a întrajutorării dintre parohii și printre credincioși.

 

Slavă Lui Dumnezeu pentru toate !

 

DEPARTAMENTUL DE INFORMARE ȘI MASS MEDIA AL

EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A ITALIEI

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Instagram

  Facebook

  5 X 1000

   

  I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

  Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

   

  Știri din viața Eparhiei

   

  Nepsis

  NEPSIS

   
   

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   Agenda creștinului 2020

  Calendar 2020 pentru familia ta

   

  Tinerii ortodocși

  Numărul total de vizitatori

  11912379