Vremea pregătirii pentru a-L întâmpina pe Cel ce este și Cel ce era și Cel ce vine[1]

 

Pentru creștinul de azi, perioada premergătoare praznicului Nașterii Domnului este una de așteptare și de pregătire pentru a-L întâmpina pe Mântuitorul Hristos – Mesia. În tradiția noastră, această perioadă începe la data de 15 Noiembrie, adică cu patruzeci de zile înainte de praznic. Dar, privită puțin mai adânc, această așteptare-pregătire are o semnificație mai adâncă, ea fiind orientată către Cel ce estecu noi în toate zilele[2] și, totodată, către Cel ce vine, iarăși, cu slavă, cum spunem în Crez.

Conștiința raportării la Domnul ca la Cel ce vine, la care se asociază chemarea Numelui Domnului, ar trebui să reprezinte o trăsătură firească a fiecărui creștin. De aceea, perioada pregătitoare pentru a întâmpina arătarea în trup a Fiului lui Dumnezeu Cel veșnic constituie un prilej de a ne reconsidera „orientarea” vieții noastre și a priorităților ei.

Contextul cel mai la îndemână pentru a ne reașeza în adevărata perspectivă de raportare la Domnul atât ca la o prezență, cât și ca la Cel ce vine, este constituit de Dumnezeiasca Liturghie – actualizarea a toate cele pentru noi făcute de Domnul, pentru a noastră mântuire. În acest sens, voi sugera doar câteva momente din Liturghie, ce pot contribui, dacă se ia aminte la ele, la „reorientarea” perspectivei noastre asupra prezenței și venirii Domnului.

Primul moment este chiar binecuvântarea inițială de la Liturghie, când se proclamă solemn Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, ca o realitate ce se încadrează temporal, deodată, în totdeauna, adică în plan veșnic,și în acum, adică în prezent.

Al doilea moment privește intrarea cu Evanghelia, în fața căreia clerul  îndeamnă, cântând: Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, iar poporul răspunde: Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu..., închinându-se la Evanghelie ca la Hristos Însuși.

Un alt moment este acela al imnului Heruvic, rostit atât de cler, în altar, cât și de strană, imn ce se conclude cu îndemnul: Toată grija cea lumească, acum, să o lepădăm, ca pe Împăratul tuturor să-L primim. Grija acestei lumi, cu bunurile și cu „obligațiile” ei, contribuie mult la pierderea perspectivei lui Dumnezeu Cel prezent. Exercițiul de a „lepăda” grija față de „bunurile” lumii acesteia nu înseamnă altceva decât a-și pune încrederea și nădejdea în Dumnezeu.

Un moment important ce reamintește celor prezenți la Liturghie că Dumnezeu este prezent este cel al „sărutării păcii”, pe care clericii îl împlinesc la propriu, iar creștinii aud exclamația: Hristos în mijlocul nostru!,  la care poporul răspunde: Este și va fi, mărturisind credința în Cel ce este.

Înainte de chemarea Sfântului Duh peste cinstitele Daruri puse pe altar, auzim din nou îndemnul: Sus să avem inimile!, la care se răspunde: Avem către Domnul. Acest îndemn, împreună cu cel care ne îndeamnă să lepădăm toată grija cea lumească, trebuie mereu reconsiderat, pentru că perspectiva vieții din lumea aceasta atrage mereu spre cele de jos și spre grijile vieții.

A spune AMIN, în toate momentele Liturghiei, începând cu binecuvântarea inițială, e foarte important. Dar cel mai important moment este acela al prefacerii cinstitelor Daruri, când se cheamă Duhul Sfânt peste noi și peste Darurile puse înainte! Cu cât spunem mai asumat și mai „prezenți” aceste „amin”-uri, cu atât suntem mai înrădăcinați în realitatea Împărăției lui Dumnezeu – adevărata REALITATE!

Îndemnul: Cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă, constituie momentul în care ne definim ca participanți efectivi la Taina Împărăției sau ca „spectatori”. Cu cât alegem mai mult să fim părtași vieții veșnice, cu atât chingile lumii acesteia ne condiționează mai puțin.

Iar ultimul moment pe care doresc să-l subliniez este: În pace, să ieșim! De felul în care am trăit toate celelalte momente ale Liturghiei, depinde felul în care ieșim din biserică și ne petrecem viața de zi cu zi.

Sus să avem inimile! Vino, Doamne Iisuse!

† Episcopul Siluan

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei[1] Cf. Apoc. 1, 4; 8.

[2] Cf. Mt. 28, 20.

 

 

 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Instagram

  Facebook

  5 X 1000

   

  I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

  Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

   

  Știri din viața Eparhiei

   

  Nepsis

  NEPSIS

   
   

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   Agenda creștinului 2020

  Calendar 2020 pentru familia ta

   

  Tinerii ortodocși

  Numărul total de vizitatori

  11905826