Vremuri grele – vremuri de pocăință - vremuri de mântuire!

 

Nu cred să fie nevoie de dovedit cu exemple că vremurile pe care le trăim sunt “grele”[1]. Încă o dată, cuvintele Domnului se împlinesc, după cum a spus: Şi se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie, vor fi cutremure pe alocuri şi foamete şi tulburări vor fi. Iar acestea sunt începutul durerilor[2].

Și pe plan personal, în concordanță cu planul global, cosmic, se regăsesc aceleași “dureri”. Căci ştim că toată făptura împreună suspină şi împreună are dureri până acum[3]. Dar despre ce “dureri” să fie vorba, dacă nu despre dureri de naștere, dureri menite să desăvârșească atât pe plan personal, cât și cosmic, nașterea din nou, din apă și din duh[4] a fiilor lui Dumnezeu, până ce Hristos va lua chip în ei[5]. Și aceasta nu este altceva decât pronia lui Dumnezeu Care, ca un Tată iubitor, nu-și lasă fiii să se piardă și să se contopească cu fiii oamenilor, în care nu este mântuire[6], căci aceștia sunt iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie, lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei[7]. Aceasta face că apăsarea ce este peste cei care vor să rămână credincioși lui Dumnezeu și să-și ducă la împlinire identitatea - și demnitatea! – de fii ai lui Dumnezeu să devină și mai mare, iar convulsiile și “durerile nașterii” întru Împărăția lui Dumnezeu să fie și mai greu de purtat. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fim ispitiţi mai mult decât putem, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să putem răbda[8]. Iar Însuși Domnul ne încredințează că cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui[9] - întru răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre[10].

Să chemăm, așadar, în toată vremea și în tot locul, în orice circumstanță, Numele Domnului, peste noi și peste apropiații noștri, peste cei care ne iubesc și peste cei care ne urăsc, peste cei care ne fac bine și peste cei care ne fac rău, peste cei încredințați nouă spre pomenire (sau păstorire), peste tot omul și peste lumea întreagă, încredințați fiind că tot cel care va chema Numele Domnului se va mântui[11]. Căci Cel pe care Îl chemăm a fost străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre; El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat[12]; El este Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie[13]; El este Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Atotţiitorul[14]. Aceluia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună și Tatălui și Sfântului Duh, acum și în veci. Amin.

 

† Episcopul Siluan

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

 

 [1]Cf. 2 Tim. 3, 1.

[2]Mc. 13, 8.

[3]Rom. 8, 22.

[4]Cf. In. 3, 3-5.

[5]Cf. Gal. 4, 19.

[6]Cf. Ps. 145, 3.

[7]2 Tim. 3, 2-5.

[8]Cf. 1 Cor. 10, 13.

[9]Mt. 10, 22.

[10]Lc. 21, 19.

[11]Ioil, 3, 5; F.Ap. 2, 21; Rom. 10, 13.

[12] Is. 53, 5.

[13] Is. 9, 5.

[14] Apoc. 1, 8.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Instagram

  Facebook

  5 X 1000

   

  I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

  Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

   

  Știri din viața Eparhiei

   

  Nepsis

  NEPSIS

   
   

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   Agenda creștinului 2020

  Calendar 2020 pentru familia ta

   

  Tinerii ortodocși

  Numărul total de vizitatori

  11894163