Actele necesare pentru înscrierea la Facultatea de Teologie de la Roma

FTOUB Roma     FTOUB   Patriarhia Română    Episcopia Italiei    Documente    Avizier virtual FTOUB     Contact

- Diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2018) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. În cazul diplomelor eliberate în străinătate este necesară echivalarea în România de către CNRED!

- Certificatul de naştere, original şi copie, sau copie legalizată;

- Binecuvântarea chiriarhului în original;

- Cartea de identitate, în original şi copie, sau copie legalizată;

- Certificat de botez, în original, sau adeverință în original eliberată de preotul paroh;

- Adeverinţă medicală, în original, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

- Pentru persoanele care au absolvit o altă facultate sau frecventează actualmente cursurile altei facultăți: adeverinţă de la prima facultate din care să rezulte forma de finanţare;

- Trei fotografii tip buletin de identitate;

- Ordinul de plată - dovadă a achitării taxei de înscriere la examenul de admitere în contul UNIBUC (70 EUR);

- Ordinul de plată - dovadă a achitării taxei administrative pentru la examenul de admitere în contul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (100 EUR);

- Fişa de înscriere şi Anexa (formularul tip se primește și se completează pe loc, în momentul predării dosarelor).

 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Instagram

  Facebook

  5 X 1000

   

  I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

  Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

   

  Știri din viața Eparhiei

   

  Nepsis

  NEPSIS

   
   

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   Agenda creștinului 2020

  Calendar 2020 pentru familia ta

   

  Tinerii ortodocși

  Numărul total de vizitatori

  11894160