“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Sâmbătă 17 iunie, Parohia Sfânta Muceniţă Agata din Catania, şi-a încheiat manifestările închinate aniversării celor 10 ani de la înfiinţarea sa.

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Siluan, episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, enoriaşii s-au îmbarcat în autocar, pentru a străbate 600 de km, pe urmele sfinţilor ortodocşi, care au vieţuit la începutul creştinismului în sudul  Italiei de astăzi.

Primul popas a fost la Brindisi. Aici, după săvârşirea Sfintei Liturghii, cu toţii au avut bucuria de a primi Trupul şi Sângele Domnului chiar în catedrala ce adăposteşte moaştele Sfântului Teodor Tiron. Drept cinstire a izvoditorului colivei, credincioasele din Catania au pregătit cu mare drag colaci frumos împletiţi şi o colivă de grâu, pe care le-au împărţit spre pomenire.

Al doilea popas a fost la 20 de km, în Cripta bizantină a Sfintei Cristina din Carpignano Salentino. Fresce ce înfăţişează chipurile Mântuitorului, ale Maicii Domnului, cât şi ale Sfintei Cristina, au adus noi dovezi despre existenţa Ortodoxiei pe aceste meleaguri, din vremurile în care Biserica era una. Cu emoţie toţi cei prezenţi au descoperit noi fragmente din icoanele ce aşteaptă a fi restaurate, pentru a fi dăruite privitorilor.

Al treilea popas l-a reprezentat oraşul martir Otranto.

Mai întâi enoriaşii din Catania au întâlnit în calea lor biserica San Pietro - bijuterie a Ortodoxiei prezentă pe aceste meleaguri. Scene biblice zugrăvite după canoanele iconografiei precum: Cina cea de taină, Spălarea picioarelor, Botezul Domnului şi Maica Domnului cu pruncul, au rămas pe pereţii acestui frumos lăcaş, chiar şi după încendierea acestuia de către turci.

Apoi credincioşii au păsit cu luare aminte în catedrala oraşului,  pe un impresionant paviment din mozaic, încercând să desluşească sensul desenelor biblice, realizate cu ajutorul pietricelelor, de către  călugarul grec Pantelimon între anii  anul 1163 – 1165.

Cripta ce adăposteşte osuarul cu cei 800 de martiri ce au fost decapitaţi la anul 1480 de către turci, a reprezentat un alt moment în care pelerinii au conştientizat rostul omului pe pământ, acela de rămâne pe calea lui Hristos chiar cu preţul vieţii.

După această zi, plină de emoţii, trăiri şi imagini ce vor rămâne cu siguranţă încrustate în memorie, am înţeles că dincolo de timp şi istorie, icoanele rămân cele mai importante mesagere ale credinţei ortodoxe până în zilele noastre. Subliniind importanţa cinstirii sfintelor icoane, părintele parohiei, Mihai Gabriel Ichim a reamintit că în  Patriarhia Română, anul 2017 reprezintă ANUL OMAGIAL AL CINSTIRII SFINTELOR ICOANE, AL ICONARILOR ȘI AL PICTORILOR BISERICEȘTI. Pentru aceasta la final a oferit tuturor pelerinilor o icoană cu Sfântul Teodor Tiron şi Sfânta Muceniţă Cristina.

Nădăjduim ca după acest lung drum, în care am întâlnit lăcaşuri de cult, moaşte şi icoane, am mai făcut înca un pas pe calea cunoaşterii vieţii în Hristos, devenind un imbold, pentru a învăţa şi transmite mai departe credinţa ortodoxă.

A consemnat preoteasa Geta Ichim