“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

 

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop  SILUAN, în perioada 5-12 septembrie 2017, un număr de 39 credincioşi  din Carrara, Massa, Grosetto, Faenza și Padova , însoţiţi de Pc. Pr. Armand Bratu, au efectuat un pelerinaj de o săptămână în Țara Sfântă,  prilej cu care au fost vizitate cele mai importante locuri unde și-a desfășurat activitatea Mântuitorul Iisus Hristos, începând cu locul Bunei Vestiri și până la Mormântul Sfânt și Biserica Învierii.

Grupul pelerinilor a cuprins credincioși de toate vârstele, începând cu tineri elevi și studenți, până la credincioasa cea mai vârstnică, de 71 de ani, care a fost, prin grija copiilor săi, pentru prima oară în Țara Sfântă. La fiecare popas duhovnicesc s-au spus rugăciuni, s-au cântat pricesne, s-au citit pericope evanghelice și Acatistul Sfântului Ioan Iacob Românul.

Pelerinii au trăit momente emoționante, printre acestea fiind și cel care a premers închinării la Mormântul Mântuitorului, atunci când a fost parcurs Drumul Crucii și când cei prezenți au trăit, încă o dată, o parte din Săptămâna Mare, pentru ca mai apoi să ajungă la ușa mormântului, asemenea Femeilor Mironosițe și Sfinților Apostoli, pentru a exclama cu credință în Biserica Învierii, Hristos a Înviat din morți cu moartea pe moarte călcând!

Alte două momente deosebite au fost cele petrecute la cele două așezăminte românești, de la Ierusalim și Ierihon. Pelerinii au fost plăcut impresionați de Biserica românească de la Ierihon și de toate celelalte realizări împlinite cu migală și multă muncă sub oblăduirea Patriarhiei noastre și a Preafericitului Patriarh Daniel. Atât în biserică, cât și în paraclis pelerinii noștri au putut să participe la Sfânta Liturghie, la rugăciunile din timpul zilei și cele din timpul serii. Mărturisim că la fiecare loc binecuvântat unde se află așezăminte ortodoxe, indiferent de ce Patriarhie aparțineau, am întâlnit măicuțe și monahi care împodobeau trăirea duhovnicească din vârful Muntelui Taborului sau al Eleonului și până la Mănăstirea Sf. Teodosie și Sf. Sava cel Sfințit din adâncul Pustiului Iordanului.

Pentru reușita acestui frumos pelerinaj vreau să aduc mulțumirile mele Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Doamnei Aurelia Dringo responsabila Centrului de Pelerinaje, Maicii Starețe Evghenia de la Așezământul Românesc de la Ierihon și soborului de maici, Părintelui Ieromonah Roman, ghidul nostru de la care am învățat că “Pelerinajul poartă în el căutarea sfinţeniei şi fiorul rugăciunii” și nu în ultimul rând șoferului Mustafa,  un om cu suflet mare .

Preot Armand Bratu