“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

PE URMELE SFINTILOR.

Pelerinaj în Grecia

 

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan și cu sprijinul Centrului de Pelerinaje al Episcopiei noastre, parohia Zămislirea Maicii Domnului din Roma, La Rustica, a organizat un pelerinaj în Grecia, în perioada 18 - 23 mai 2015.

Coborând dintre nori, ni se așterne sub picioare pământul Greciei, sfințit de nevoințele mucenicilor si de sângele martirilor.

Aflăm, din mitologie, că zeii nu sunt acasă pentru că se vede vârful Olimpului. Au fost alungați, pesemne, de Sf. Cuvios Dionisie, care a zidit aici altare Sfintei Treimi. Pe acest munte înalt s-au nevoit mulți asceți. La unul din aceste locuri am ajuns și noi. Am tresărit când am văzut numele Domnului Moldovei, Stefan cel Mare și Sfânt, pe o tipsie de argint dăruita în 1498 mănăstirii. Legături de taină între sfinți.

Cu inimile pline de bucurie, plecăm spre mănăstirea Sfântului Efrem Sirul, un colț de rai, unde ne-am adâncit mintea, preț de câteva clipe, în rugăciunea: ”Doamne și Stăpânul vieții mele...”. Aici l-am găsit și pe Sf. Luca al Crimeii, cu lacrimi mari, ca boabele de rouă, izvorâte din ochii lui în ziua intrării rușilor în Crimeea. Într-un mic paraclis, o descoperim pe Sf. Irina, în fața căreia se plecau chiparoșii în timpul rugăciunii. Seara, în Tesalonic, ne-am închinat Sfântului Dimitrie, din a cărui moaște izvorăsc broboade de mir, umplând biserica de mireasmă. Închinarea și sărutarea moaștelor Sf. Vasile Mărturisitorul, Sf. Mc. David, Grigorie Palama și a Sf. Teodora din Tesalonic au fost alte prilejuri de adâncire în sine și luare aminte, de trăire și mărturisire a credinței.

O nouă zi dăruita și noi prilejuri de meditație și îndemn spre sfințenie ne pregătește cu noblețe Doamna Preoteasă Carmen, ghidul nostru. Biserica ”Rotonda”, cu hramul Sf. Gheorghe, biserica Panaghia Exia, mănăstirea Suroti, cu moaștele Sf. Cuvios Arsenie Capadocianul, ș.a. Ne-am lăsat poverile apoi la mormântul Sf. Paisie Aghioritul, mare rugător pentru noi. O mare binecuvântare s-a revărsat peste noi la bisericuța Sf. Paraschivi, în peștera de la Tempi. O icoană mare, luminoasă, străjuită de zeci de candele, ofrande de la cei tămăduiți. I-am spus muceniței durerile și doririle noastre și i-am sărutat chipul frumos, cu încredințare în ajutorul ei. Maci sângerii de-a lungul drumului salvează peisajul arid din călătoria spre Kalambaca, unde ajungem în prag de seara. Sus, la Meteore, cu cer deasupra și cer dedesubt, am retrăit bucuria Liturghiei Învierii la mănăstirea Rusanu. Moaștele Sf. Varvara și ale Sf. Pantelimon, Modest și Procopie ocrotesc de aici ținutul Tesaliei și pe cei rugători spre ei. 

Tufe de trandafiri umplu cerul unei noi dimineți. Ne-am închinat în această zi la moaștele Sf. Atanasie și Ioasaf, ctitorii Marelui Meteor, la moaștele Sf. Haralambie, de la mănăstirea Sf. Ștefan și am văzut biruința ortodoxiei de pe aceste înălțimi.

Sărbătoarea Înălțării Domnului și a Sf. Împărați Constantin și Elena ne-a acoperit în lumină în biserica Sf. Spiridon, din insula Corfu. O biserică de mir, cu pictură renascentistă. Sfântul Spiridon ne-a cuprins în dragostea lui și ne-a alungat întristările, neliniștile și spaimele. Am sărutat apoi mâinile frumoase, de împărăteasă, ale Sf. Teodora, de unde am primit ulei sfințit spre ajuror. La Patra se află capul Sf. Andreipărți din crucea pe care a fost răstignit și mormântul. Ne-am inchinat și acolo cu evlavie.

Pe insula Evia, în Nea Procopi, trupul întreg, neputrezit al Sf. Ioan Rusul este așezat într-o raclă de sticlă. Picioarele, fața, mâinile neacoperite ne descoperă sfințenia. Se disting venele, fibra mușchilor uscată, capul delicat, uscățiv, blând. Dacă nu l-ar fi înnegrit tăciunii din focul în care a fost aruncat, ai păși cu grijă ca să nu-l trezești. Apoi, la Sf. Cuv. David,”copilul Înaintemergătorului”, la mormântul și chilia părintelui Iacov Taliki au fost ale locuri de închinare și cugetare la virtuțile sfinților. 

Mănăstirea Bunei Vestiri adăpostește moaștele întregi ale Sf. Efrem cel Nou, grabnic ajutător al celor în nevoi. Lângă racla acestui mare mucenic am plâns îngenunchiați la Acatist, cerând ajutorul și mijlocirea lui către Dumnezeu. La manastirea Panaghia Macrimali se afla icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, capul Sf. Ierarh Partenie, izbăvitorul de demoni și capul Sf. Paraschivi Romana. Sf. Paraschivi ne-a întâmpinat în trei locuri ale pelerinajului nostru. 

Pe insula Eghina am petrecut ”un ceas de taină” în biserica construită de Sf. Ier. Nectarie, unde ne-am închinat la sfintele-i moaște, după care ne-am recules sufletește în chilia lui. Cei ce duc o cruce mai grea s-au așezat câteva pentru câteva clipe pe patul sfântului. Plecăm din Eghina scrutând zările cu nostalgie, de pe puntea feribotului. Priveliștea e de poveste. Ici, colo, răsar insulițe din marea albastră și blândă, pe luciul căreia dansează pescăruși albi. Este cea mai însorită zi din pelerinajul nostru, ca un sărut duios de despărțire. Ajungem la Acropole, cu semețul Panteon, și medităm lângă stânca de pe care Pavel, apostolul, chema atenienii la Adevăratul Dumnezeu. Poarta împăratului Adrian, templul lui Zeus sau templul zeiței Atena, sunt urme ale trecutului ce încap în Enciclopedii, dar Sfinții Ecaterina, Filoteia Ateniana, Grigore al V-lea și alții sunt izvoare vii, călăuze și rugători pentru cei osteniți, care ni-l fac simțit pe Hristos Domnul, Veșnicul Prezent.

Cum să poți exprima în cuvinte trăirile din locurile unde mâinile, buzele și inimile noastre au fost atinse de harul sfințitor al Domnului Hristos, prin care s-a biruit rânduiala firii?

Legături nevăzute s-au țesut între pelerinii din grupul nostru și ne-am umplut de iubire unul pentru celălalt, simțind că nu mai suntem singuri. Inimile noastre îngână, în rugăciune, nume noi: Carmen preoteasa, părintele Mihail, Mirel, Măgduța, Mirela, doamna Aurora, Lenuta, Anișoara, preoteasa Elena, Marcel, Cristi, Maria și Viorel, Violeta... și dragul nostru părinte Ilie Ursachi, căruia îi mulțumim pentru organizarea aceleași întâlniri cu sfinții. 

Slavă Ție, Doamne, și sfinților Tăi!

 

Cu dorința revederii,

Un pelerin

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici