“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Pelerinajul credincioşilor Parohiei „Sfânta Cruce” – Torino 2 în Ţara Sfântă

 

Din pronie dumnezeiască şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în perioada 18-25 mai 2015, un grup de patruzeci şi opt de credincioşi ai Parohiei „Sfânta Cruce “ din Torino, însoţiţi de Preotul Gabriel Burcescu, au uitat pentru o săptămână de grijile cotidiene şi, ieşind din pustiul lumii, şi-au îndreptat paşii spre locul cel mai drag sufletului oricărui credincios: Ţara Sfântă.

Cu inimi smerite, urmând pilda Mântuitorului, pelerinii au intrat în Ierusalim dornici de a gusta dulceaţa sfinţeniei acestui pământ ce a purtat cândva pe Făcătorul tuturor celor văzute şi nevăzute. Călăuziţi de harul lui Dumnezeu, credincioşii s-au închinat rând pe rând mai întâi la Biserica Sfântului Mormânt, apoi la Biserica Naşterii Domnului din Bethleeem, la Biserica Bunei Vestiri din Nazaret, la locul Înălţării Domnului de pe Muntele Eleon, în Biserica Schimbării la Faţă de pe Muntele Tabor şi în celelalte locuri din traseul prestabilit, unde, cu suflete arzânde de dragostea lui Hristos, pelerinii au simţit prezenţa Domnului.

Şi cum într-un astfel de moment este important şi drumul, nu doar destinaţia, credincioşii au citit rugăciuni, pericope evanghelice şi au întreţinut atmosfera duhovnicească prin imnuri şi cântece religioase pe tot parcursul pelerinajului, animaţi de bucuria de a exprima ceea ce au simţit la întâlnirea cu sfinţenia acestor locuri.

Joi, de sărbătoarea împărătească a Înălţării, s-a săvârşit Sfânta Liturghie dis-de-dimineaţă la aşezământul românesc de la Ierihon, toţi cei prezenţi primind Sfânta Împărtăşanie, spre curăţirea sufletului şi a trupului şi spre ajutor la trăirea propriei lor înălţări. Bucuria  particulară de a sărbători în aceeaşi zi şi pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a fost amplificată de gândul că biserica noastră are hramul Înălţării Sfintei Cruci, credincioşii trăind astfel sentimentul că sunt împreună pelerini cu Sfânta Elena, care a mers în Ţara Sfântă pentru a afla lemnul Cinstitei Cruci ce aminteşte tuturor ca „nu mai suntem ai noştri, ci suntem ai lui Hristos”, după spusele Sfântului Apostol Pavel.

Har peste har s-a adăugat şi prin slujirea Sfintei Liturghii la Biserica Sfântului Mormânt în noaptea de sâmbătă spre duminică, unde fiecare în parte a simţit emoţia morţii şi învierii cu Hristos.

La întoarcere, pelerinii au fost cuprinşi de dor după cele văzute şi simţite la Ierusalim, un dor amestecat cu dorirea fericirii Ierusalimului celui ceresc, purtând în suflete pacea şi bucuria date cândva de Mântuitorul Iisus Hristos în aceste locuri ucenicilor Săi.

Atunci când mergem la Ierusalim avem tendinţa să spunem că „mergem pe urmele Mântuitorului”… Bine ar fi ca în tot timpul vieţii noastre să putem spune că suntem pe urmele Mântuitorului, lepădându-ne de noi înşine şi purtând cu răbdare crucea pe calea acestei vieţi în care avem datoria de a ne transforma tot mai mult în iubire sinceră pentru aproapele nostru, prin Cel Care ne-a iubit mai întâi (cf. I Ioan 4, 19). Amin!

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici