“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Pelerinaj în Israel

 

În perioada 8-15 Septembrie 2015, un grup de 42 de persoane de la Parohia Roma VI - Prima Porta a călătorit la locurile sfinte unde s-a născut, a crescut si a săvârșit voia Părintelui Său și s-a desăvârșit ca Om adevărat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 

Taina prezenței și a lucrării lui Dumnezeu în Ierusalim, pe Via Crucis, la Mormântul Sfânt sau pe Muntele Măslinilor, la Betleem, unde s-a născut Domnul, sau la Nazaret unde El a crescut - s-a manifestat din ce în ce mai mult, cu fiecare zi pe care pelerinii de la Prima Porta au trăit-o în Țara Sfântă. Ei au parcurs sapte zile de trăiri unice, de experiențe memorabile care vor fi, cu siguranță, repere pline de mireasmă duhovnicească pentru credincioșii de la parohia noastră. 

Cu nădejdea reînoirii acestui răstimp binecuvântat într-un viitor pelerinaj, Ii mulțumim Domnului și Maicii Sale pentru purtarea de grijă, pentru însoțirea și reîntoarcerea noastră la pământul în care am fost hărăziți să viețuim.

Pr. Gabriel Ioniță

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici