“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Credincioși ai parohiei “Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din Pinerolo în pelerinaj la Sfântul Munte Athos

 

 

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în perioada 2-6 noiembrie 2015, un grup de 11 credincioși din parohia Pinerolo însoțiți de părintele paroh, Ciprian Ghizilă, au poposit pentru câteva zile în  Grădina Maicii Domnului, în Sfântul Munte Athos, loc plin de sfințenie, har și pace sufletească.

După zborul de aproximativ 2 ore cu avionul (cursa Ryanair: Bergamo- Tesalonic) primul popas și totodată prima întâlnire cu Sfinții lui Dumnezeu a fost în biserica Sfântului Dimitrie, unde cu emoție și plini de sfială, îmbiați de mirosul desăvârșit de mir, ne-am închinat sfintelor moaște ale Sf. Marelui Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir și ale Sf. Mucenițe Anisia. Descoperind la pas fosta capitală a Imperiului Roman de  Răsărit, pe o rază de un kilometru am avut bucuria să vizităm alte câteva biserici și să ne rugăm altor sfinți bineplăcuți lui Dumnezeu. Astfel la mânăstirea Sfintei Teodora, care adăpostește și Seminarul Teologic, ne-am  închinat la moaștele întregi ale Sf. Teodora, comoara Tesalonicului, și ale Sf. Cuvios David.  În biserica Sfânta Sofia, o replică la cote mai reduse a celebrei catedrale bizantine, am cinstit moaștele Sf. Ierarh Vasile cel Nou, iar în Catedrala Mitropolitană ne-am bucurat de întâlnirea cu Sf. Grigorie Palama. Ziua s-a încheiat la Ouranopoli, unde am înnoptat.

Ziua a doua a pelerinajului nostru a început dis-de-dimineață în micul port al localității. După primirea Diamonitirion-urilor, actele prin care ni se permitea accesul în Sfântul Munte, ne-am îmbarcat cu toții pe vasul “Sfânta Ana”, așteptând cu nerăbdare să atingem pământul binecuvântat de Dumnezeu și ocrotit de Maica Domnului.

După aproximativ două ore de mers cu vaporul, prima bucurie duhovnicească a zilei a constituit-o oprirea la Mănăstirea Grigoriu, mănăstire refăcută aproape în întregime de marele voievod moldovean, Sfântul Ștefan cel Mare, ocrotitorul parohiei noastre, ceea ce ne-a făcut să gândim că suntem în permanență sub ocrotirea sa, chiar și departe de casă, Sfântul având grijă să ne primească prima dată tot într-o casă a sa. După ce ne-am închinat în biserica centrală am fost întâmpinați la arhondaric cu tratația specifică Sf. Munte: rahat, ouzo și apă.

Următorul popas duhovnicesc l-am făcut la Mănăstirea Simonos Petras, la care am ajuns după un urcuș de aproximativ 40 de minute, din portul mănăstirii până sus pe versantul pe care aceasta este construită. În această mănăstire refăcută de un alt voievod român, de domnul Țării Românești, Mihai Viteazul, am avut bucuria să ne  închinăm la o parte din Lemnul cinstitei și de viață făcătoarei Cruci a Domnului nostru Iisus Hristos, și la anumite părți din  moaștele Sfintei Maria Magdalena, ale Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, ale Sf. Mc. Pantelimon și ale Sf. Trifon, toate acestea fiind cu numai câteva zile înainte în țara noastră, spre bucuria credincioșilor care au mers în pelerinaj la Sf. Parascheva de la Iași sau la Sf. Dimitrie Basarabov la București.

Încărcați de o bucurie de nedescris am plecat către o altă Mănăstire atonită, la care Sfântul nostru ocrotitor a contribuit substanțial, Vatoped, mănăstire la care am avut ocazia să ne închinăm și să o rugăm pe Maica Domnului în fața a șase din cele șapte icoane făcătoare de minuni ale sale care se află aici: Împușcata (chiar deasupra porții mănăstirii), Izvorâtoarea de untdelemn (în depozitul de ulei), Pantanassa (vindecătoarea de cancer), Antiphonitria (grăitoarea împotrivă), Esphagmeni (Înjunghiata), Paramythia (Mângâietoarea). Maica Domnului ne-a binecuvântat deasemenea și prin Cinstitul său Brâu, pe care am avut ocazia să îl cinstim și să i ne închinăm. O altă bucurie duhovnicească a prilejuit-o închinarea la moaștele Sf. Ioan Gură de Aur (capul cu urechea stângă neputrezită). După ce câțiva dintre noi au luat binecuvântare de la starețul Efrem, am plecat către ultimul popas al acestei zile, Schitul Românesc Prodromu, unde am și rămas peste noapte.

Ziua a treia a pelerinajului a început în biserică, la slujbă, după rânduiala Sfântului Munte, câțiva dintre pelerini având bucuria de a se împărtăși la Sfânta Liturghie. După slujbă ne-am închinat la cele două icoane făcătoare de minuni ale mănăstirii: cea a Maicii Domnului Prodromița și a Sfântului Ioan Botezătorul, iar după micul dejun am plecat către Mănăstirea Marea Lavră, întemeiată de Sfântul Atanasie Atonitul, prima în ierarhia celor 20. După ce spunem fiecare câte o rugăciune în fața icoanei Maicii Domnului Econoama, și a mormântului Sfântului Atanasie în biserica cea mare, mergem către izvorul Sfântului Atanasie, locul unde i s-a  arătat Maica Domnului, ocazie cu care monahul a decis să construiască marea mănăstire.

Călătoria noastră în Grădina Maicii Domnului a continuat cu popasul în locul unde icoana Portărița, cea mai  importantă icoană a Sfântului Munte, a venit pe apă, la Mănăstirea Iviron. Aici după ce am cântat Maicii Domnului un Axion, și ne-am închinat icoanei sale, am avut ocazia să ne bucuram de întâlnirea cu mulți, mulți sfinți a căror sfinte moaște se află în această mănăstire, printre care amintim: capetele celor trei sfinți frați de sânge: Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa și Macrina cea Tânără, capul Sf. Elefterie, al Sf. Ciprian, și mulți alții.

După o scurtă oprire la Mănăstirea Stavronichita, cea mai mică dintre cele 20, unde am cinstit icoana Sfântului Nicolae, am ajuns și în capitala Sfântului Munte, Karyes. Aici am vizitat cea mai veche biserică a Athosului, Protaton, unde cu binecuvântarea părintelui responsabil, am intrat în Sfântul Altar și ne-am închinat icoanei Maicii Domnului “Axion estin”, icoană în fața căreia s-a cântat pentru prima dată axionul “Vrednică ești”. De aici mergând câteva sute de metri am ajuns la Mănăstirea Cutlumuș, cea care a dat pe cel de-al doilea mitropolit al Țării Românești, Hariton. Și în această mănăstire am avut prilejul de a ne închina altor două icoane ale Maicii Domnului: Ocrotitoarea nebiruită și Milostiva. După prânz am continuat periplul nostru în capitală, închinându-ne la o parte din moaștele Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, la Schitul Sfântul Andrei, schit ce are cea mai mare biserică din Athos, și care aparține de Mănăstirea Vatoped.

Din capitală mergem la Schitul Sfântul Ilie, care ține de Mănăstirea Pantocrator, unde am rămas impresionați de măreția și frumusețea catapetesmei. Între ctitorii acestei biserici se numără și Sf. Paisie Velicicovschi de la Neamț. După închinarea la cele două racle cu sfinte moaște, și după ce am cântat troparul Sfântului Paisie, am continuat pelerinajul nostru către o altă mănăstire, Caracalu, unde din nou domnitorii români au un loc important între ctitori, de data aceasta fiind vorbă de Pentru Rareș și Alexandru Lăpușneanu. Pentru că am intrat în mănăstire exact la sfârșitul Vecerniei, am putut să ne închinăm și odoarelor pe care aceasta le are: părți din sfintele moaște ale Sf. Ioan Botezătorul, ale Sf. Ap. Petru și Pavel, ale Sf. Haralambie, ale Sf. Minodora, mâna dreaptă a  Sf. Teodor Stratilat, și o bucată din Sfânta Cruce. Dat fiind faptul ca deja era destul de târziu, am încercat să ajungem și la Mănăstirea Filotheu, unde cu bunăvoința unui  părinte am reușit să ne închinăm icoanei Maicii Domnului “Dulcea Sărutare”. Ultima oprire a zilei a fost la Schitul Românesc Lacu, unde am înnoptat la chilia părintelui Pavel.

A patra zi a început tot în biserică, la slujbă, în Paraclisul Adormirea Maicii Domnului, unde părintele nostru a slujit Sfânta Liturghie, o parte din noi primind binecuvântarea de a ne împărtăși. După masă am plecat către chilia părintelui Ștefan Nuțescu, de unde apoi am plecat către Mănăstirea Sf. Pavel. Aici am avut ocazia să ne rugam și să cinstim alți sfinți: Sfinții Trei Ierarhi, Sf. Agata, Sf. Pantelimon. De asemenea ne-am închinat unei părți din Sfânta Cruce și Darurilor Magilor.

Din arsanaua mănăstirii Sf. Pavel am luat vaporașul pentru ultima mănăstire pe care aveam să o vedem, Dionisiu, unde al doilea ctitor este domnitorul Neagoe Basarab. După ce prin bunăvoința unui părinte am reușit să luăm binecuvântare de la Sfântul Ioan Botezătorul, de la Sf. Nifon patriarhul Constantinopolului, de la Sf. Mc. Gheorghe, de la Sf. Mc. Parascheva și de la Sf. Nectarie, a căror moaște le-am sărutat, am avut ocazia să vedem și cimitirul și osuarul mănăstirii, locuri care ne-au umplut sufletele de pace.

Timpul însă a trecut și momentul părăsirii Sfântului Munte a venit, astfel că după popasul la Dionisiu ne-am îmbarcat pe vas și am pornit în croazieră, având ca punct final micul port din Ouranopoli. În Tesalonic am reușit să ne mai închinăm o dată în biserica Sf. Dimitrie, rugându-l parcă pe Sfânt să mijlocească să mai revenim vreodată pe acest tărâm binecuvântat.

Dăm slavă lui Dumnezeu și Maicii Sale pentru binefacerile și bucuriile duhovnicești de care ne-a învrednicit în aceste 4 zile. Mulțumim totodată doamnei Aurelia Dringo de la Centrul de Pelerinaje al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și nu în ultimul rând domnului Mihai Urdea, ghidul nostru, care ne-a fost alături în acest pelerinaj.

A consemnat I. Hodor

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici