“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Pelerinaj la Ravenna al Parohiei  Mantova 

 

Sâmbătă 14 mai, cu binecuvântarea Preasfințitului Părintelui nostru Siluan, Parohia "Sfânta Cuvioasă Monica" din Mantova a trăit clipe minunate, adăugând la tânăra sa istorie amintiri de neuitat. Este vorba despre pelerinajul la Ravenna organizat pentru parohia noastră de doamna Aurelia Dringo, coordonatoarea Centrului de pelerinaje al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Am ales ca destinație orașul Ravenna datorită importanței fostului oraș bizantin pentru consolidarea cunoașterii spiritualității noastre ortodoxe. In inima Italiei se află acest izvor de ortodoxie, acest oraș unic în lume, martor tăcut al strălucirii unei civilizații în întregime religioase: Imperiul bizantin. Ceea ce atrage pelerinul ortodox este modul perfect în care s-au păstrat dovezile materiale ale importanței vieții religioase într-un imperiu care a durat mai bine de o mie de ani. Intrând în Ravenna, vizitându-i monumentele, citindu-i inscripțiile, vezi și auzi, trăiești în altă epocă, iar mozaicurie Ravennei devin mașină a timpului care te transportă pe aripi ușoare într-o vreme în care împărații se consideră episcopi ai lui Dumnezeu, unși pentru "treburile din afară ale Bisericii" (Sfântul Atanasie cel Mare), în care dregătorii bogați își oferă averile pentru a-i demonstra Domnului dragostea lor. Vreme în care împărătesele se înconjoară de fecioare, încercând să le depășească în curăția vieții, în care episcopii sfinți construiesc catedrale și le îmbracă în mozaicuri, reușind să facă prizonieră lumina soarelui material, ca icoană a luminii veșnice a Noului Ierusalim. Ce destinație putea fi mai potrivită pentru un grup de credincioși ortodocși aflați în perioada în care Biserica ține Ușile Împărătești deschise, adică cea în care se respiră mireasma Învierii Domnului, decât orașul în ale cărui biserici lumina intră, nemaiputând ieși? Ravenna, orașul mozaicurilor, orașul luminii prizoniere, orașul Învierii...

 

 Trebuie să recunosc aici că nu am fi putut descoperi singuri taina Ravennei. Cel care s-a făcut conducător al minților noastre, călăuză prin mistere și cârmaci al mașinii timpului a fost ghidul nostru, Părintele Dan Vesea, parohul românilor ortodocși din Ravenna. Sfinția sa este cel care a actualizat istoria povestită în mozaicuri, prezentându-ne pe Galla Placidia, pe marele Iustinian cel Mare și Sfânt, pe împărăteasa sa, Sfânta Teodora, pe episcopul Maximian, pe Sfântul Ierarh Neon, pe ereticul rege Teodoric, pe Sfântul Laurențiu diaconul... De la Sfinția sa, urmărind cu ochii icoanele lucrate în mozaic, am înțeles cum se începea Liturghia catehumenilor în afara bisericilor, cum se intra în biserici la începutul Liturghiei celor credincioși, cum se despărțea cortegiul liturgic în interiorul bisericii, femeile așezându-se pe latura stângă a naosului, iar bărbații pe latura sa dreaptă (de unde a ajuns și la noi această tradiție). Părintele Dan ne-a explicat cum se făcea botezul în epoca de înflorire a Ravennei, cu lepădările de satana rostite în timp ce se coborau treptele baptisteriului neonian. El ne-a explicat simbolismul octogonului cel atotprezent în Ravenna, cu a opta latură care amintește mereu ziua veșniciei. Am aflat că Domnul Hristos era reprezentat, la începutul iconografiei bizantine, fără barbă, ca simbol al tinereții veșnice. Stelele din cupola mausoleului Gallei Placidia reprezintă sufletele celor mântuiți în jurul Crucii Domnului. Sfinți care zâmbesc, Sfinți care nu știu să plângă nici atunci când privesc diabolicele instrumente pregătite pentru martiriul lor, Sfinți care trăiesc Învierea înainte de a muri... Sfinți care își țin cununile în mâini pentru a ne spune nouă, celor de azi, parafrazându-L pe Domnul: "Îndrăzniți și voi. Noi am îndrăznit după îndemnul Hristosului nostru și am biruit lumea!"

 Nu se pot povesti trăirile noastre în acele câteva ore petrecute în Ravenna. Am fost niște vase mai mari sau mai mici, dar toate PLINE cu fericire duhovnicească... Am plecat de la biserica parohială românească din Ravenna (edificiu vechi de o mie cinci sute de ani!), am vizitat Mausoleul Gallei Placidia, Bazilica San Vitale cu renumitele reprezentări ale Sfântului Iustinian cel Mare și al Sfintei Teodora, Baptisteriul Neonian, Muzeul antichităților din Ravenna (unde am admirat și tronul de fildeș dăruit de Iustinian episcopului Maximian, ctitorul Bazilicii San Vitale). Am vizitat bazilica ce păstrează pavimentul inundat de un mileniu și jumătate, păstrat în perfecte condiții, am văzut mormântul celui mai mare poet al Italiei, Dante Alighieri, am vizitat baptisteriul arienilor, bazilica Sfântului Ioan Evanghelistul. Am admirat bazilica Sant Apolinarie Nuovo.

Concluzii? Iata câteva versete care exprimă bucuria celor care au vazut: "Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că VĂZURĂ OCHII MEI MÂNTUIREA TA (...)". "Domnul meu și Dumnezeul meu! - Tu AI VĂZUT, PENTRU ACEEA AI CREZUT"! Noi am văzut precum Iacov, o altă scară care unește pământul cu Cerul, noi am văzut dovezile credinței ortodoxe a strămoșilor noștri. Noi am văzut MOZAICURILE RAVENNEI!

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Preot Sorin Croitoru, Mantova

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici