"Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri." (Giovanni 13, 34)

Duminica a XIX-a dupa Rusalii la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Roma

 

 

În Duminica a XIX-a după Rusalii, la paraclisul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din Roma și sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, spre bucuria credincioșilor prezenți în număr foarte mare.

Preasfinția Sa a rostit după citirea Sf. Evanghelii un cuvânt de învățătură: "Am auzit o parte din ceea ce se numeşte "Predica de pe munte", unde Domnul grăieşte, în Evangheliile Sfinților Apostoli Matei şi Luca, o serie de învățături care să fie la temelia vieții creştineşti. De la bun început trebuie să înțelegem un lucru: că ceea ce auzim noi de la Domnul Hristos nu sunt simple "porunci" care vin de la superiori către inferiori. Ceea ce Hristos Domnul ne spune este revelație, o descoperire în care El ne spune cum este firesc să fim", a mai spus Preasfinția Sa.

"Tot ceea ce Domnul Dumnezeul nostru spune, sădeşte în inima noastră, în ființa noastră. Citind in Evanghelia de la Matei, aflăm o completare a Evanghelii de la Luca: "Iubiți pe vrăjmaşii voştri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă fac rău si vă rugați pentru cei ce vă prigonesc". Acestea sunt îndemnuri care, pe atunci, nu se potriveau, astăzi poate şi mai puțin. Dar acesta este firescul, regula de aur fiind următoarea: precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți şi voi tot aşa, pentru că "Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Doar şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe dânşii" (Luca 6, 32).

De asemenea, Preasfințitul Siluan le-a vorbit credincioşilor despre "fundamentul conştiinței unui om": "Trebuie să ne raportăm la Dumnezeu-Tatăl ca la Tatăl nostru şi la Dumnezeu-Fiul ca la Fratele nostru mai mare, care ne dă pildă şi putere, ca să ajungem şi noi, la rândul nostru, fii binecuvântați ai celui PreaÎnalt. De aceea, atunci când încă rostim la începutul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii "Binecuvântată este Împărăția a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, ACUM şi pururea şi în vecii vecilor, AMIN!" înseamnă că în conştiința omului ÎNCĂ mai există, pe undeva, faptul că el aparține altei împărății, decât cea lumeasca, noi neavând cetățenie americană, canadiană sau italiană, ci având cetățenia Împărăției Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh!"

 

 

Ricerca

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

 
 

Calendario ortodosso

 

Apostolia

Reportage EORI

 
 

Buona parola

Numero di visitatori

2803909