"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

Continuă lucrările pe Șantierul bisericii parohiei Verona I

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și  cu mijlocirile Sfântului Proroc Ilie și a Sfântului Ierarh Zenon în aceste zile se lucrează la sistemul de canalizare și de recuperare a apelor din parcul bisericii, la  amenajarea clopotniței și la înlocuirea clădirilor anexe.

Mulțumind tuturor ctitorilor, jertfitorilor și ostenitorilor, rugăm pe Milostivul Dumnezeu să reverse peste toți darurile Sale cele nemuritoare.