"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

Comunicat de presă

nr. 2. 2017

Sub președinția Preasfințitului Părinte Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, la Roma, marți, 31 ianuarie a.c., vor avea loc lucrările Adunării Eparhiale și ale Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (EORI). În cadrul ședinței vor fi aprobate, atât rapoartele sectoarelor de activitate ale Eparhiei Italiei aferente anului 2016, cât şi propunerile pentru anul în curs. Invitatul de onoare din acest an al EORI este Înaltpreasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos.

Programul va începe cu o slujbă de Te Deum, după care, Preasfințitul Părinte Siluan va adresa celor prezenți un cuvânt de întâmpinare.

După cuvântul Preasfinției Sale, Înaltpreasfințitul Casian, va susține prelegerea cu tema: „Icoana lui Hristos - chipul omului îndumnezeit”. Conferința face parte dintr-un proiect pastoral – misionar și catehetic mai amplu, desfășurat de EORI în perioada 29-31 ianuarie, ce are ca titlu: „Icoana lui Hristos - chipul omului îndumnezeit”.

Vor urma saluturile oficiale ale reprezentanților autorităților române și italiene prezenți la Congres, după care vor începe lucrările Sesiunii Ordinare a Adunării Eparhiale, cu următoarea ordine de zi: Prezentarea Raportului General de Activitate a Eparhiei, pe anul 2016; prezentarea și aprobarea BILANŢULUI BUGETAR pe anul 2016 şi a PLANULUI FINANCIAR pe anul 2017, ale Centrului Eparhial; completarea numărului statutar al membrilor clerici și mireni ai Consiliului Eparhial și ai Adunării Eparhiale.‎

La finalul adunării, Preasfințitul Părinte Siluan va avea o convorbire cu caracter duhovnicesc și pastoral-misionar cu clericii, preotesele și reprezentanții mireni ai parohiilor din Eparhie și cu ceilalți participanți mireni prezenți  la acest eveniment.

 

Ce este Adunarea Eparhială?

Potrivit Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, cât și a Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (art. 13-16), Adunarea Eparhială este: „organism deliberativ pentru toate problemele cu caracter administrativ, cultural, social, filantropic, economic și patrimonial ale Episcopiei”. Președintele Adunării Eparhiale este Chiriarhul Episcopiei, iar în caz de vacanță, locțiitorul desemnat canonic și statutar. Adunarea Eparhială se compune din toți clericii din parohiile Episcopiei, din stareții mănăstirilor Eparhiei și din doi reprezentanți laici, cu o viață morală și religioasă demnă de un creștin, ai fiecărei parohii din Episcopie.

Portalul EORI

Căutare

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C.F.: 97558250581

 
 

Sinaxar

 

Apostolia

FTOUB Roma

Reportaje EORI

 
 

Cuvânt bun

Vizitatori pe site

2991990