"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)